Activiteiten 2007

Vrijdag 26 oktober 2007

 

Bezoek aan de Universiteit Antwerpen (UAntwerpen)

Bezoek van H.K.H. Prinses Astrid aan de UA, VIB–departement Moleculaire Genetica, onderzoeksgroep Perifere Neuropathieën bij prof. dr. Vincent Timmerman, PhD en prof. dr. Peter De Jonghe, MD, PhD.

 

Folder –  Persmap –  Fotoreportage

 

Dinsdag 22 mei 2007 om 15u00

 

Academische zitting in het Koninklijk Paleis te Brussel

Wetenschappelijke prijzen 2007

Uitreiking van de prijzen:

  • Ernest Solvay prize: prof. dr. Vincent Timmerman, PhD (UAntwerpen)
  • Baron van Gysel de Meise prijs: prof. dr. Marc Parmentier (ULB)
  • Monique Brauns prijs: prof. dr. Pierre Maquet (ULiège)

 

Folder –  Persmap –  Fotoreportage

 

Woensdag 2 mei 2007

 

Bezoek aan de Vrije Universiteit Brussel (VUB)

Bezoek van H.K.H. Prinses Astrid aan de Experimentele onderzoeksgroep Farmacologie (EFAR) van prof. dr. Yvette Michotte van de VUB.

 

Folder –  Persmap –  Fotoreportage

 

Donderdag 22 maart 2007 om 18u00

 

Inaugurele les in 'Collége de France' te Parijs

H.K.H. Prinses Astrid zal zich op 22 maart 2007 naar 'Collége de France' te Parijs begeven om er om 18 uur de inaugurele les bij te wonen van prof. dr. Guy Orban, gewoon hoogleraar en hoofd van het departement Neurofysiologie aan de KU Leuven.

 

Hij werd benoemd tot titularis van de Europese Leerstoel voor het academiejaar 2006–2007. Zijn les handelt over "la vision, mission du cerveau".

 

Prof. dr. Guy Orban is lid van het wetenschappelijk comité van de Geneeskundige Stichting Koningin Elisabeth. Het is in Haar hoedanigheid van erevoorzitster van onze stichting dat de Prinses deelneemt aan dit evenement.

Vorige activiteiten