Oproep

Oproep voor kandidaturen op basis van publicaties voor de toekenning van de wetenschappelijke prijzen van de G.S.K.E. 2023

in het domein van de neurowetenschappen en aandoeningen van het zenuwstelsel.

 

Prijs Ernest Solvay 2023
Prijs Janine en Jacques Delruelle 2023

 

 

Oproep voor kandidaturen op basis van publicaties voor de toekenning van de wetenschappelijke prijzen van de G.S.K.E. 2023

in het domein van de epilepsie of neurodegeneratieve ziekten

 

UCB Award 2023