Contact

Wetenschappelijk directeur

Prof. em. dr. Jean-Marie Maloteaux

jean-marie.maloteaux@uclouvain.be

 

Secretaris

De Heer Erik Dhondt

erik.dhondt@skynet.bee.l.dhondt@skynet.be

www.fmre-gske.eu – www.fmre-gske.com

 

 

Geneeskundige Stichting Koningin Elisabeth – Stichting van Openbaar nut

Onder het erevoorzitterschap van H.K.H. Prinses Astrid

KBO: 0408 366 733

 

Maatschappelijke zetel:

J.J. Crocqlaan 3, 1020 Brussel

 

Briefwisseling:

J.J. Crocqlaan 3, 1020 Brussel

Tel.: +32 2 478 35 56

fmre.gske@skynet.be

www.fmre-gske.be

 

Giften fiscaal aftrekbaar vanaf 40 euro (wetboek van de inkomstenbelastingen 1992)

IBAN: BE53 0689 5102 9453

De vermelding van het nationaal nummer is een wettelijke verplichting geworden. Dat houdt in dat we, voor de giften ontvangen sinds 1 januari 2024, verplicht zijn attesten te leveren met vermelding van het nationaal nummer van de schenker.

Daarom, bij de betaling, is dat van belang in de mededeling “Gift + Rijksregister nummer” te vermelden.

 

Privacy